เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

หลุดกันต่อเนื่องสำหรับ iPhone 5 ล่าสุดมีภาพของแผงวงจรภายใน iPhone 5 ออกมาโดยแสดงให้เห็นถึงหน่วยประมวลผล (CPU) ใช้ A6 และยังมีช่องใส่ Nano Sim รองรับเทคโนโลยีเครือข่าย 4G LTE สำหรับรายละเอียดอื่นๆ รอติดตามได้ภายในงานคืนนี้

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

เผย Chipset ภายใน iPhone 5 ใช้ CPU A6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.