คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

แจกกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน MacBook Air 2012 กับคู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐานรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง และแอพพลิเคชั่นหลักๆที่มากับ OS X รุ่นใหม่ ดังนี้

  • LunchPad
  • Mission Control
  • Safari
  • Mail
  • iTune
  • iCal
  • Facetime
  • iPhoto
  • iMovie
  • MacApp Store
คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ (ขนาดไฟล์ 4MB .PDF)

คู่มือการใช้งาน MacBook Air 2012 ภาษาไทยโดย Apple

ขอบคุณข้อมูลจาก Apple.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.