เตืิอน ไวรัสตัวใหม่ใน facebook !!

ประกาศ!!!! • ไวรัสตัวใหม่ ถ้ามีใครก็ตามที่อยู่ในเครือข่ายของ เพื่อน ๆ ใน Facebook ส่งลิงค์มากับประโยคที่ว่า “Visit theNew Facebook” อย่าเปิดนะเพราะ…มันจะลบ facebook ของคุณคุณเองโดยอัตโนมัติ ตัวนี้โหดกว่า hi how are you อีก !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.