มาแล้ว Recovery สำหรับ OSX Lion และ Update 10.7.2

หลังจากที่มีการ Update iOS 5 กันแล้ว มาถึงคราวของ Mac OSX Lion กันบ้าง เพื่อให้การทำงานตอบสนองต่อคุณสมบัติใหม่ของ iOS 5 จึงต้องมีการ Update Mac OSX กันเพิ่มเติม และควบคู่กับการปรับเวอร์ชั่น OSX Lion จาก 10.7.1 เป็นไป 10.7.2 อีกด้วย

  1. Pingback: Lion,OSX, Recovery | imac

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.